Contact

Het bankrekeningnummer voor de activiteiten van Follow Ministries is vanaf nu:

NL89 INGB 0000 3094 00
t.n.v. 
St Cama Zending

Vermeld in de omschrijving altijd: “Follow”
(En je mag een project vermelden: “Guinee” of “Liberia” dan komt het op de juiste plaats terecht!)