ANBI

De Stichting Follow Ministries heeft per oprichtingsdatum haar ANBI status ontvangen. Uw giften aan Follow Ministries zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Stichting Follow Ministries

De “Stichting Follow Ministries” is op 21 mei 2015 opgericht voor onbepaalde tijd.
De stichting is gevestigd aan de Johan Frisolaan 71, 3258 AJ te Den Bommel (ZH). Follow Ministries is ingeschreven in het Handelsregister met KvK‐nummer 63359561.
Bij de belastingdienst bekend onder RSIN: 855202956

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel door middel van training en gezondheidszorgprogramma’s in en met lokale gemeenschappen die dat nodig hebben, te werken aan capaciteitsopbouw zodat de betreffende gemeenschap in toenemende mate zichzelf kan onderhouden op het gebied van gezondheidszorg. Dit doet de stichting door:
internationaal medische zendingsreizen te organiseren en te leiden op het gebied van directe zorg in diverse werkvelden van de gezondheidszorg;
programma’s ter bevordering van de volksgezondheid ter plaatse op te zetten;
blijvende zorginstellingen op te richten of te helpen oprichten waar nodig, en deze en/of bestaande zorginstellingen te ondersteunen bij bestendiging en ontwikkeling;
scholing op diverse gebieden van gezondheidszorg aan te bieden en op te volgen;
over activiteiten die verband houden met de stichting te communiceren middels verschillende media;
het organiseren en leiden van geestelijke bedieningen, waaronder, maar niet beperkt tot, evangelisatie en pastoraat aan missionarissen.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.
Het beleidsplan van de stichting is hier te lezen.
De stichting wordt geleid volgens het Raad van Toezicht model.
De volledige tekst van de statuten kunt u hier inzien.

De Raad van Toezicht

De eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting ligt bij de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie als toezichthouder.
De raad van Toezicht van de stichting bestaat op dit moment uit drie leden:

De heer Gert‐Jan van der Valk (directeur/bestuurder wooncorporatie Fideswonen), voorzitter;
De heer Arco Verolme (Owner en CEO Vimoa Financial Solutions), lid;
Mevrouw Natasja Naron (Eigenaar/directeur Gabriël Financiële Bescherming), lid.

Beleidsplan en verslagen

Het beleidsplan van de stichting vindt u hier.
En hier kunt u straks het jaarverslag 2015 vinden van de stichting.

Financiële verantwoording

Klik hier voor een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2015.